Cơ học chất lỏng

Chất lỏng là một trạng thái vật chất khá phổ biến. Chất lỏng là một chất lưu mà các phân tử cấu tạo nên nó có liên kết không chặt so với liên kết rắn và có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa nó.Hình dạng của chất lỏng được xác định bởi vật chứa nó nên có thể nói các hạt chất lỏng (thường là các phân tử) có thể chuyển động tự do trong khối chất lỏng, nhưng chúng tạo thành một bề mặt rõ ràng không nhất thiết phải giống với bình chứa. Không giống với chất...

Từ khóa: tài liệu học đại học, cơ học chất liệu, chất lỏng lý tưởng, các dạng cân bằng, bảo toàn khối lượng, động lực học vi phân

pdf 277 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận