Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học

Phản ứng hóa học là quá trình chuyển đổi vật chất, các liên kết hóa học trong chất phản ứng thay đổi và tạo ra chất mới (sản phẩm). Quá trình này luôn kèm theo 1 sự thay đổi năng lượng và tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Phản ứng hóa học kết thúc khi có sự cân bằng hóa học hay các chất phản ứng đã được chuyển đổi hoàn toàn. Phản ứng hóa học có thể diễn ra "tức thời", không yêu cầu cung cấp năng lượng ban đầu, hoặc "không tức thời", yêu cầu năng...

Từ khóa: tài liệu ôn thi hóa học, sổ tay hóa học, chuyên đề hóa học, chuỗi phản ứng hóa học, hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ,

pdf 512 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận