Cơ sở vật lý hạt nhân

Quyển sách "Cơ sở vật lý hạt nhân" được soạn thảo trên cơ sở các bài giảng của tác giả cho bậc đại học và sau đại học trong các năm qua. Vật lý hạt nhân bao hàm một phạm vi rất rộng về lý thuyết và thực nghiệm đối với hạt nhân và hạt cơ bản từ năng lượng rất thấp đến năng lượng rất cao. Một quyển sách về cơ sở vật lý hạt nhân chỉ hạn chế một phần nào đó trong phạm vi kiến thức này. Hiện nay Việt Nam đang sử dụng lò phản ứng...

Từ khóa: kiến thức vật lý căn bản, vật lí hạt nhân, công thức vật lí , năng lượng hạt nhân, vật lý nguyên tử, ghi đo bức xạ, detector bức xạ

pdf 400 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận