CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN KHÍ

Khí thiên nhiên chủ yếu là khí Metan chiếm 94 - 98% thể tích ;Các Parafin có mạch Cacbon từ C2 ® C5 thuộc loại khí dầu mỏ , ngoài ra khí thiên nhiên còn có 2 loại khí khác :Khí đồng hành là khí trong các mỏ dầu :ngoài Metan chủ yếu còn có các hyđrocacbon khác từ C2 ® C5 (khí đồng hành có sẵn trên bề mặt của dầu).Khi chế biến ,dầu mỏ được tạo thành trong quá trình chế biến gồm :các hyđrocacbon khong no là những nguyên liệu quí trong công nghiệp tổng hợp...

Từ khóa: dầu máy nén khí, tiêu chuẩn khảo sát địa chất, vận tải dầu khí, công nghệ hóa dầu, kỹ thuật hóa học, công nghệ chế biến khí,

pdf 96 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận