Công nghệ lọc dầu II

Công nghệ cracking xúc tác tầng cố định 2. Công nghệ cracking xúc tác tầng di động (TCC : Thermofor Catalytic Cracking) 3. Công nghệ cracking xúc tác tầng sôi (FCC : Fluid Catalytic Cracking).Chưng cất là quá trình tách một dung dịch bằng cách đun sôi nó, rồi ngưng tụ hơi bay ra để được 2 phần: Phần nhẹ là distillat có nhiệt độ sôi thấp, chứa nhiều chất dễ sôi, còn phần nặng còn lại là cặn chưng cất (redue).

...

Từ khóa: dầu máy nén khí, dầu máy nén khí, giáo trình địa chất công trình, công nghệ hóa dầu, công nghệ hóa dầu, giàn khoan dầu khí, công nghệ bôi trơn,

pdf 105 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận