CRACKING XÚC TÁC FCC

Mục đích của quá trình
Chuyển hóa các phân đoạn dầu nặng thành sản phẩm lỏng và khí (khí, xăng, DO, …)
Nâng cao độ chọn lọc của quá trình Cracking
Nâng cao chất lượng sản phẩm

Từ khóa: chế biến dầu mỏ, chất xúc tác, chưng cất dầu thô, dung dịch khoan, kỹ thuật khoan dầu khí, chuyên ngành dầu khí

pdf 61 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận