Dầu hỏa - nhiên liệu máy bay


Dầu hỏa dân dụng:
o Gồm các loại dầu đốt chủ yếu dùng trong sinh hoạt hằng ngày, đôi khi dùng làm chất hòa tan trong công nghiệp sản xuất lắc, vải dầu; o Trong thành phần chỉ có các parafin và napthen có từ 10 đến 14 nguyên tử cacbon trong phân tử; o Khoảng nhiệt độ sôi thường từ 150 – 300 oC.

Từ khóa: sản phẩm dầu mỏ, dầu hỏa, nhiên liệu máy bay, bài giảng dầu khí, hóa học dầu khí, kỹ thuật hóa dầu, tài liệu dầu khí

pdf 19 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:15/11/2013 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận