ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT "ĐỘNG HÓA HỌC"

Ðộng học hóa học là một bộ phận của hóa lý. Ðộng học hóa học có thể được gọi tắt là động hóa học.
Ðộng hóa học là khoa học nghiên cứu về tốc độ phản ứng hóa học. Tốc độ phản ứng hóa học bị ảnh
hưởng bởi nhiều yếu tố. Các yếu tố đó là nồng độ, nhiệt độ, áp suất, dung môi, chất xúc tác, hiệu ứng thế,
hiệu ứng đồng vị, hiệu ứng muối... Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đó lên tốc độ phản ứng, người ta mới
hiểu biết đầy đủ bản chất của các biến hóa...

Từ khóa: chuỗi phản ứng hóa học, chuyên đề hóa học, phương pháp học môn hóa, nhận biết hóa học, khoa học tự nhiên, động hóa học,

pdf 227 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận