Đề cương ôn tập môn Nguyên lý II chủ nghĩa Mác-Lênin

thông qua trao đổi hay mua bán trên thị trường.
Khái niệm trên cho ta thấy:
a) Hàng hoá phải là sản phẩm của lao động, cũn những sản phẩm khụng do lao
động tạo ra, dù rất cần thiết cho con người đều không phải là hàng hoá.
b) Sản phẩm của lao động nhất thiết phải qua trao đổi mua bán.
c) Hàng hoá phải có tính hữu dụng, được con người dùng.
Ví dụ: Hàng hóa có thể ở dạng hữu hình như: sắt, thép, lương thực, thực phẩm,
… hoặc ở dạng vô hình như những dịch vụ thương mại, vận tải hay...

Từ khóa: đề cương triết học, hướng dẫn ôn thi triết học, Bài tập lớn, những nguyên lý cơ bản, chủ nghĩa Mac Lênin, chủ nghĩa tư bản độc quyền,

doc 53 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận