ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Soạn theo định hướng ôn tập của Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 9 năm 2012. Dành cho sinh viên Khoa Luật - Đại học Huế. Học kỳ I năm học 2012 – 2013. Hình thức thi: Đề đóng. Đề thi gồm có 2 câu. Thời gian làm bài 90 phút. Áp dụng cho chương trình đào tín chỉ.
Câu 1: Phân tích những tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi, câu hỏi trắc nghiệm, chủ nghĩa mác lenin, chủ nghĩa xã hội, tư tưởng hồ chí minh, nguyên lí cơ bản

doc 31 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:157 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận