Địa chất công trình chuyên môn

nghiên cứu điều kiện xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, đường sá, thủy lợi, công trình ngầm… trong những điều kiện địa chất khác nhau và đề ra những phương pháp riêng hoặc một tổ hợp các phương pháp nghiên cứu ĐCCT khi thiết kế và xây dựng những công trình khác nhau và khi thực hiện công việc cải tạo lãnh thổ về mặt xây dựng.
Đăng nhập để bình luận