ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Địa chất công trình và nội dung môn học: • Địa chất công trình là một môn khoa học về điều kiện địa chất để xây dựng các loại công trình và sử dụng lãnh thổ vào nhiều mục đích kinh tế khác nhau.

Từ khóa: địa chất công trình, đại chất dầu khí, bài giảng dầu khí, hóa học dầu khí, kỹ thuật hóa dầu, tài liệu dầu khí

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:15/11/2013 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận