Địa chất đối bờ

Các thuật ngữ khoa học và môi trường địa chất đới bờ 2-1. Khái quát chung Hình thái và cấu trúc đới bờ hiện đại là sản phẩm tương tác của nhiều quá trình phức tạp, trong đó có sự biến động không ngừng của đá gốc và trầm tích. Việc mô tả các đặc điểm địa chất đới bờ thường gặp khó khăn do thiếu sự thống nhất trong việc sử dụng các thuật ngữ chuyên môn và những khái niệm liên quan đến các qúa trình địa chất nói chung và nói riêng. Mục 2-2 và 2-3 của...

Từ khóa: địa chất bờ, cấu tạo đá gốc, trầm tích, kỹ thuật địa vật lý, lĩnh vực địa chất

pdf 410 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận