Ebook Cấu tạo nguyên tử và liên kết Hóa học: Tập 1 - Đào Đình Thức

Cấu tạo nguyên tử và liên kết Hóa học: Tập 1 được biên soạn nhằm trang bị cho người học các kiến thức cần thiết về mặt lý thuyết trên cơ sở đó để tiếp thu hơn dễ dàng hơn những vấn đề lý thuyết trong giáo trình hóa học khác. Nội dung của cuốn sách gồm 12 chương giới thiệu về Nguyên tử.

Từ khóa: Cấu tạo nguyên tử, Liên kết Hóa học, Nguyên tử hóa học, Tài liệu Hóa học, Phản ứng hạt nhân, Hiện tượng phóng xạ, Liên kết hạt nhân

pdf 309 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:18/12/2014 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận