Ebook Công nghệ tổng hợp hữu cơ-hóa dầu - NXB Khoa học và kỹ thuật

Ebook "Công nghệ tổng hợp hữu cơ-hóa dầu" bao gồm 10 chương. Trong mỗi chương, các cơ sở hóa học, đặc trưng hóa lý của quá trình sản xuất nguyên liệu và cũng như các công nghệ sản xuất đề được trình bày và thảo luận chi tiết. Hy vọng ebook này sẽ giúp sinh viên ngành hóa dầu có một cái nhìn tổng quan về nguyên liệu và các quá trình công nghệ tổng hợp hữu cơ-hóa dầu.

Từ khóa: Công nghệ tổng hợp hữu cơ, Công nghệ tổng hợp hóa dầu, Công nghệ hóa dầu, Công nghệ hữu cơ, Chế biến hóa dầu, Kỹ thuật hóa dầu

pdf 296 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:186 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận