Ebook Hóa học dầu mỏ và khí (tái bản lần 4): Phần 1 - PGS.TS. Đinh Thị Ngọ

Ebook Hóa học dầu mỏ và khí (tái bản lần 4 có sửa chữa, bổ sung) do PGS.TS. Đinh Thị Ngọ biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về hóa học dầu mỏ và khí cho sinh viên học viên các ngành công nghệ hữu cơ hóa dầu. Phần 1 trình bày về hóa học dầu mỏ (4 chương): Nguồn gốc dầu mỏ và khí, thành phần hóa học và phân loại dầu mỏ, ứng dụng của các phân đoạn dầu mỏ, các đặc trưng hóa lý và sự đánh giá chất lượng dầu mỏ.

Từ khóa: Hóa học dầu mỏ và khí, Công nghệ hóa dầu, Kỹ thuật hóa dầu, Chế biến dầu mỏ, Hóa học dầu mỏ, Chế biến dầu

pdf 96 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:155 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận