Ebook Hóa học hữu cơ (Phần bài tập-Tập 2) - GS.TSKH. Ngô Thị Thuận

Ebook "Hóa học hữu cơ (Phần bài tập-Tập 2)" được biên soạn nhằm củng cố nâng cao kiến thức về hóa học hữu cơ cho sinh viên. Ebook gồm 2 phần: phần đầu tóm lược các phản ứng thường gặp trong hóa học hữu cơ, phần 2 là gần 400 bài tập kèm lời giải của 12 chương mục khác nhau gắn với chương trình Hóa học hữu cơ.

Từ khóa: Hóa học và ứng dụng, Kỹ thuật hóa học, Phản ứng hóa học, Công thức hóa học, Hóa học hữu cơ, Bài tập Hóa học hữu cơ

pdf 213 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:185 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận