Ebook Nhiên liệu sạch & các quá trình xử lý trong hóa dầu: Phần 1 - PGS.TS. Đinh Thị Ngọ, TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Ebook Nhiên liệu sạch & các quá trình xử lý trong hóa dầu: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Phụ gia dầu mỏ, sản xuất nhiên liệu sạch, các quá trình xử lý làm sạch sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu sinh học Biodiezel.

Từ khóa: Công nghệ hóa dầu, Nhiên liệu sạch, Phụ gia dầu mỏ, Sản phẩm dầu mỏ, Nhiên liệu sinh học Biodiezel, nhiên liệu sinh học xăng Etanol

pdf 138 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:30/08/2014 | Lượt xem:279 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận