Ebook Tính cách quyết định số phận (Tập 2) - Tạ Ngọc Ái (dịch)

Ebook được biên soạn nhằm giúp bạn đọc vén tấm màn bí mật về tính cách, gợi mở bạn khắc phục các mặt hạn chế chết phát huy các mặt ưu việt trong tính cách của bản thân, học hỏi tiếp thu các ưu điểm của người khác, tự điều chỉnh hành vi của mình.

Từ khóa: Tính cách quyết định số phận, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học hành vi, Tâm lý học giao tiếp

pdf 403 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:387 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận