Ebook Trắc địa đại cương: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Ebook Trắc địa đại cương do PGS.TS. Phạm Văn Chuyên được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 6 chương đầu tài liệu. Nội dung phần 1 sau đây gồm có các chương: Định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ đia hình, sử dụng bản đồ, tính toán trắc địa, đo góc.

Từ khóa: Trắc địa đại cương, Định vị điểm, Định hướng đường thẳng, Bản đồ đia hình, Sử dụng bản đồ, Tính toán trắc địa

pdf 161 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:18/12/2014 | Lượt xem:212 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận