Ebook Văn hóa phương Đông về 12 con giáp: Phần 2 - Phong Sinh, Cát Tường

Phần 2 cuốn sách "Văn hóa phương Đông về 12 con giáp" sau đây sẽ giới thiệu thông tin thú vị về tính cách, đặc điểm, vận mệnh,... của những người sinh tuổi Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuấn, Hợi và phần Tìm hiểu về Dương lịch và Âm lịch. Phần phụ lục có giới thiệu truyền thuyết vui về 12 con giáp. Đây là một cuốn sách thú vị cho tất cả mọi người. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận