Giải tích các hàm nhiều biến

Đây là hai cuốn sách của Viện Toán học Việt Nam. Có lẽ mua ngoài thị trường cũng có. Trong lời nói đầu của cuốn thứ nhất (hàm một biến) có đoạn giới thiệu:Đây là hai cuốn sách của Viện Toán học Việt Nam. Có lẽ mua ngoài thị trường cũng có. Trong lời nói đầu của cuốn thứ nhất (hàm một biến) có đoạn giới thiệu:

Từ khóa: Giải tích các hàm nhiều biến, toán cao cấp, toán giải tích, hàm nhiều biến, giáo trình toán học

pdf 352 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận