Giải tích hàm một biến biên soạn Viện toán học P5

" Giải tích hàm một biến biên soạn Viện toán học P5" Nội dung quyển sách bao gồm những kiến thức đòi hỏi học viên phải nắm được về bộ môn Giải tích trong năm thứ nhất bậc đại học.
Trong Chương 1 chúng tôi không trình bầy chi tiết về xây dựng trường số thực (để không làm lại phần việc của những người biên soạn giáo trình Số học), mà chỉ sử dụng lát cắt để chứng minh sự tồn tại biên của tập bị chặn, một tính chất quan trọng được dùng nhiều lần trong chương trình Giải...

Từ khóa: bài tập giả tích, đẳng thức lượng giác, giải tích hàm một biến, bồi dưỡng học sinh giỏi, giá trị lớn nhỏ nhất, toán học tuổi trẻ

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận