Giáo trình Chuẩn đoán rung động máy: Phần 2 - KS. Nguyễn Thanh sơn

Giáo trình chuẩn đoán rung động máy do kỹ sư Nguyễn Thanh sơn biên soạn được chia thành 2 phần. Phần 2 của giáo trình có nội dung trình bày về vấn đề chuẩn đoán hư hỏng bằng phân tích rung động. Ba vấn đề cơ bản mà phần 2 của giáo trình đề cập đến đó là giới thiệu về chuẩn đoán rung động máy, các dữ liệu cần thiết cho việc chuẩn đoán máy,kỹ thuật phân tích chuẩn đoán rung động máy. Ngoài ra phần 2 còn có phần 3 phụ lục nhằm cung cấp thêm kiến thức cho người đọc. Giáo trình sẽ giúp các kỹ sư nhà máy nắm được tổng quan về rung động của máy, kỹ thuật phân tích và chuẩn đoán rung động của máy để hỗ trợ công tác bảo trì ở nhà máy công nghiệp.
Đăng nhập để bình luận