Giáo trình: Cơ học

Cơ học là một ngành của vật lý nghiên cứu về chuyển động của vật chất trong không gian và thời gian dưới tác dụng của các lực và những hệ quả của chúng lên môi trường xung quanh. Nghành này đã phát triển từ thời các nền văn minh cổ đại. Trong thời kỳ cận đại, các nhà khoa học Galileo, Kepler, và đặc biệt là Newton đã đặt nền tảng cho sự phát triển của nghành này mà bây giờ gọi là cơ học cổ điển.

Thông thường khi nói đến cơ học thì người ta hiểu ngầm đó...

Từ khóa: tài liệu học đại học, giáo trình cơ học, giải tích vector, hệ tọa độ, toán tử vật lý, động lực học, định luật vật lý, cơ học chất lưu

pdf 126 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận