Giáo trình Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành - Nguyễn Thị Minh Hiền

Cuốn “Công nghệ chế biến khí thiên nhiên và khí đồng hành” được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu cho các kỹ sư, kỹ thuật viên và sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hoá dầu và khí những kiến thức cơ bản về các phương pháp tính toán hỗn hợp các hydrocacbon từ C1 đến C10, H2O, CO2, H2S,... các cấu tử chính trong thành phần khí tự nhiên và khí đồng hành, phục vụ cho việc tính toán thiết kế các quá trình công nghệ xử lý.

Từ khóa: Khí tự nhiên, Khí đồng hành, Địa chất dầu khí, Công nghệ khí, Phụ gia dầu khí, Công nghệ hóa dầu

pdf 292 trang | Chia sẻ: pvu500 | Ngày:30/08/2014 | Lượt xem:308 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận