Giáo trình công nghệ lọc dầu

Công nghiệp dầu khí bao gồm các hoạt động khai thác, chiết tách, lọc, vận chuyển (thường bằng các tàu dầu và đường ống), và tiếp thị các sản phẩm dầu mỏ. Phần lớn các sản phẩm của ngành công nghiệp này là dầu nhiên liệu và xăng. Dầu mỏ là nguyên liệu thô dùng để sản xuất các sán phẩm hóa học như dược phẩm, dung môi, phân bón, thuốc trừ sâu và nhựa tổng hợp. Ngành công nghiệp này thường được chia thành các phần chính như: thượng nguồn và hạ nguồn. Ngoài ra còng có phần trung...

Từ khóa: công nghệ hóa dầu, ngành hóa dầu, xơ sợi tổng hợp, sản phẩm hóa dầu, hóa hữu cơ, chế biến khí

pdf 197 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận