Giáo Trình Công Nghệ Lọc Dầu

MỤC ĐÍCH
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
III. NGUYÊN LIỆU
IV. SẢN PHẨM
V. XĂNG CỦA QUÁ TRÌNH FCC
VI. HIỆU SUẤT CHUYỂN HÓA CỦA QUÁ TRÌNH
VII. ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ CỦA QUÁ TRÌNH
VIII. CÁC PHẢN ỨNG XẢY RA
IX. CHẤT XÚC TÁC
X. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
XI. CRACKING XÚC TÁC NGUYÊN LIỆU NẶNG

Từ khóa: hóa học dầu khí, công nghệ hóa học, giáo trình dầu khí, công nghệ lọc dầu, kỹ thuật công nghệ, thuật ngữ dầu khí

pdf 105 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận