Giáo trình địa chất các mỏ than dầu và khí đốt

Giáo trình địa chất các mỏ than dầu, khí đốt. Khoáng sản cháy bao gồm: than đá, than bùn. đá phiến cháy, dầu mỏ và khí đốt...là những nguồn nguyên liệu năng lượng cơ bản nhất của loài người. Khoáng sản cháy là tên gọi truyền thống khi con người đầu tiên sử dụng than và dầu làm nguyên liệu đốt cháy. Hiện nay, các khoáng sản cháy còn được xem như là những nguyên liệu hóa học quan trọng nhất....

Từ khóa: mỏ than dầu, dầu và khí đốt, vai trò của than dầu, vai trò của khí đốt, khai thác dầu, giáo trình

pdf 219 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận