Giáo trình Địa chất cơ sở: Phần 2 - Tống Duy Thanh (chủ biên)

Phần 2 Giáo trình Địa chất cơ sở gồm nội dung chương 6 đến chương 10 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các nội dung như: Các quá trình địa chất nội sinh, các quá trình địa chất ngoại sinh, khoáng sản và nguồn gốc của chúng, vận động kiến tạo vỏ Trái Đất.

Từ khóa: Địa chất cơ sở, Địa chất nội sinh, Địa chất ngoại sinh, Nguồn gốc khoáng sản, Kiến tạo vỏ Trái Đất, Địa chất học

pdf 274 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:161 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận