Giáo trình địa vật lí giếng khoan

Địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) là một lĩnh vực của địa vật lý ứng dụng bao gồm việc sử dụng nhiều phương pháp vật lý hiện đại nghiên cứu vật chất để khảo sát lát cắt địa chất ở thành giếng khoan nhằm phát hiện và đánh giá các khoáng sản có ích, thu thập các thông tin về vận hành khai thác mỏ và về trạng thái kỹ thuật của giếng khoan.

Từ khóa: địa vật lý giếng khoan, giáo trình địa chất, thăm dò dầu khí, nghiên cứu giếng dầu, khai thác mỏ, lát cắt địa chất

pdf 255 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 2 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận