Giáo trình: Giải tích đa trị

Bộ sách Toán cao cấp sẽ bao gồm nhiều tập, đề cập đến hầu hết các lĩnh vực
khác nhau của toán học cao cấp, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến các hướng
đang phát triển mạnh của toán học hiện đại, có tầm quan trọng trong sự phát triển
lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Các tác giả của bộ sách này là những người có
nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đại học và sau đại học, đồng thời là
những nhà toán học đang tích cực nghiên cứu....

Từ khóa: Toán cáo cấp, phương pháp dạy học toán, sổ tay toán học, Giáo trình, giải tích đa trị, đạo hàm, hệ bất đẳng thức, Nguyễn Đông Yên

pdf 224 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận