Giáo trình hóa học: Chất xúc tác

Từ rất lâu, ngành hóa học đã quan tâm nghiên cứu đến hiện tượng làm thay đổi vận tốc phản ứng khi có mặt một lượng rất bé của một chất nào đấy. Có lẽ hiện tượng này xuất phát từ những điều hết sức tình cờ.Ảnh hưởng của chất xúc tác rất mạnh và dưới tác dụng của chúng, tốc độ phảm ứng tăng hàng trăm lần, hàng nghìn lần và hơn nữa...

Từ khóa: giáo trình hóa học, chất xúc tác, sổ tay hóa học, tính chất hóa học, nhận biết hóa học, chuyên đề hóa học, chuỗi phản ứng hóa học,

pdf 102 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận