Giáo trình: Hóa học cơ bản

Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.

Từ khóa: chuỗi phản ứng hóa học, sổ tay hóa học, hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, bài tập hóa học, ôn tập hóa học, lý thuyết hóa học

doc 296 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận