Giáo trình hóa học phân tích


Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học Môn học Hoá học phân tích là một trong những kiến thức cơ bản ban đầu trong các môn học liên quan đến việc phân tích các sản phẩm dầu khí. Môn học này sẽ cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản của Ngành phân tích hóa học, từ đó học viên sẽ tự hình thành các kỹ năng sử dụng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm phân tích để có thể phân tích đƣợc các chỉ tiêu trong sản phẩm của dầu khí ở phần cơ...

Từ khóa: hóa học phân tích, giáo trình hóa học phân tích, bài giảng hóa học phân tích, tài liệu hóa học phân tích, hóa thọc thực nghiệm

pdf 441 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:179 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận