Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học - Nguyễn Đình Huề

Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học có kết cấu nội dung gồm 6 chương. Nội dung giáo trình trình bày nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học; nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hóa học; nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học; sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ 2 của nhiệt động lực học, hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Từ khóa: Giáo trình hóa lý, Nhiệt động học, Cơ sở nhiệt động học, Nguyên lí nhiệt động học, Quá trình hóa học, Hàm nhiệt động

pdf 152 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận