Giáo trình huấn luyện về an toàn nghề nghiệp vệ sinh cho lao động nước ngoài– Nghề Hoá dầu (Thạch hoá)Giáo trình huấn luyện về an toàn nghề nghiệp vệ sinh cho lao động nước ngoài– Nghề Hoá dầu (Thạch hoá)

.CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NƯỚC, KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CÁC LOẠI TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP ĐẶC TRƯNG 1-1 Hệ thống vệ sinh an toàn trong lao động
Viện hành chính Chính phủ thành phố trựcthuộc Chính quyền các huyện thành phố

Cơ quan chủ quản công hội

Uỷ ban lao động

Cục lao động trực thuộc huyện, TP

Cục lao động huyện, thành phố

Phòng Cơ quan phụ...

Từ khóa: an toàn nghề nghiệp, vệ sinh lao động, an toàn lao động, tai nạn nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp, bảo hộ lao động

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận