GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ HÓA CÔNG NGHIỆP

Chưng: là quá trình tách các hỗn hợp lỏng thành các cấu tử riêng biệt, trong đó vật chất di chuyển từ pha lỏng vào pha hơi và ngược lại. Đây là quá trình rất phổ biến (quá trình chưng cất cồn, chưng cất dầu thô, …) Hấp thụ: là quá trình vật chất di chuyển từ pha khí vào pha lỏng (điều chế oléum bằng cách cho H2SO4 đậm đặc hấp thụ khí SO2; tách khí acide bằng dung dịch alkanolamine);

Từ khóa: Giáo trình, nguyên lý hóa công nghiệp, công nghệ hóa học, chưng luyện, phần mềm Proii, mô hình nhiệt động

pdf 72 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận