Giáo trình Nhiệt học

Những nghiên cứu tiếp theo liên quan đến quá trình truyền nhiệt giữa các vật thể. Nếu như nhà bác học Daniel Bernoulli (1700-1782) đã nghiên cứu động học của các chất khí và đưa ra liên hệ giữa khái niệm nhiệt độ với chuyển động vi mô của các hạt. Ngược lại, nhà bác học Antoine Lavoisier (1743-1794) lại có những nghiên cứu và kết luận rằng quá trình truyền nhiệt được liên hệ mật thiết với khái niệm dòng nhiệt như một dạng chất lưu...

Từ khóa: tài liệu học đại học, Giáo trình Nhiệt học, sự nở vì nhiệt, khí lý tưởng, nhiệt động lực học, tương tác phân tử, động học phân tử

pdf 112 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận