Giáo trình Thực hành hóa học vô cơ - ĐH Đà Lạt

Giáo trình Thực tập hóa vô cơ dùng cho sinh viên ngành hóa. Đây là một phần quan trọng của toàn bộ giáo trình hóa vô cơ nói riêng và các giáo trình hóa học nói chung. Trong hóa học, thực nghiệm là một bộ phận rất quan trọng vì bản thân hóa học là một ngành khoa học có mối quan hệ lý thuyết – thực nghiệm chặt chẽ.

Từ khóa: Thực hành hóa vô cơ, Giáo trình hóa vô cơ, Bài giảng hóa vô cơ, Tài liệu hóa học, Hóa học vô cơ, Thực nghiệm hóa học vô cơ

pdf 75 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:30/09/2014 | Lượt xem:141 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận