Giáo trình Toán cao cấp - NXB Xây dựng

Giáo trình Toán cao cấp sau đây trình bày một số kiến thức cơ bản của môn Toán Cao cấp gồm: Phần Đại số tuyến tính và Giải tích cổ điển và được cấu tạo thành 6 chương - do Thạc sĩ Trần Quang Đông chủ biên cùng với sự tham gia của các giáo viên bộ môn Toán trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

Từ khóa: Toán cao cấp, Giáo trình Toán cao cấp, Đại số tuyến tính, Giải tích cổ điển, Hệ phương trình tuyến tính, Hàm số một biến số

pdf 284 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận