Giáo trình Toán rời rạc - Đặng Ngọc Hoàng Thành

Giáo trình Toán rời rạc của tác giả Đặng Ngọc Hoàng Thành gồm 6 chương: Mở đầu, bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu, lý thuyết đồ thị. Tham khảo nội dung giáo trình để củng cố và mở rộng kiến thức cho bản thân.

Từ khóa: Toán rời rạc, Bài toán đếm, Bài toán tồn tại, Bài toán liệt kê, Bài toán tối ưu, Lý thuyết đồ thị

pdf 110 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:152 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận