Giáo trình Toán: Tập 1 - Jean Marie Monier

Giáo trình Toán: Tập 1 trình bày những kiến thức về giải tích với những nội dung chính như số thực, số phức, dãy số, hàm một biến lấy giá trị thực hoặc phức, đạo hàm, tích phân. Bên cạnh đó, những bài tập được đưa ra ở cuốn sách này sẽ giúp các bạn củng cố những kiến thức lý thuyết một cách tốt hơn.

Từ khóa: Giáo trình Toán Tập 1, Tài liệu Toán học, Toán Giải tích, Kiến thức đạo hàm, Nội dung tích phân, Bài tập tích phân

pdf 351 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận