Giáo trình tổng hợp hữu cơ hóa dầu

Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất các sản phẩm hữu cơ là những chất hữu cơ hóa thạch – than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên. Từ đó, người ta thu được hầu hết các loại nguyên liệu ban đầu cho các quá trình tổng hợp hữu cơ – hóa dầu: parafin, olefin, hyđrocacbon thơm, axetylen và khí tổng hợp

Từ khóa: giáo trình hóa dầu, tài liệu hóa dầu, kỹ thuật hóa dầu, công nghệ hóa dầu, bài giảng hóa dầu, công nghệ hóa dầu

pdf 207 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận