giáo trình triết học Mác-Lênin

Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian tại một số trung tâm văn minh cổ đại cúa nhân loại như Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp. ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian (khoảng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ VI trước Công nguyên) tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Quốc, ấn Độ, Hy Lạp. ở Trung Quốc, thuật ngữ triết học có gốc ngôn ngữ là chữ triết ( ); người Trung...

Từ khóa: tài liệ triết học, triết học Mác-Lênin, tài liệu học đại học, hướng dẫn ôn thi triết học, giáo trình đại cương , trung tâm văn minh cổ đại

doc 396 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận