GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - THS HOÀNG NGỌC VĨNH

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho
việc học tập và ôn thi hết học phần và thi tốt nghiệp môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" của
sinh viên không chuyên ngành lý luận Mác-Lênin và sinh viên ngành Giáo dục Chính trị
của Trung tâm Đào tạo Đại học Từ xa thuộc Đại học Huế, cùng những bạn đọc xa gần
có quan tâm đến môn học này, chúng tôi biên tập và cho ra mắt cuốn "Tập bài giảng Tư
tưởng Hồ Chí Minh"....

Từ khóa: tư tường hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, bài giảng môn tư tưởng, lý luận chính trị, thế hệ cách mạng cho đời sau

doc 102 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận