Giáo trình Vật lý đất: Phần 2 - PGS.TS. Nguyên Thê Đặng (chủ biên)

Mời các bạn tham khảo những kiến thức về những tính chất vật lý cơ bản và cơ lý của đất, nước trong đất, không khí trong đất, nhiệt độ đất, màu sắc đất thông qua Giáo trình Vật lý đất: Phần 2 sau đây. Với các bạn chuyên ngành Kỹ thuật thì đây là tài liệu hữu ích.

Từ khóa: Vật lý đất, Giáo trình Vật lý đất, Tính chất cơ lý của đất, Không khí trong đất, Nhiệt độ đất, Màu sắc đất

pdf 76 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:163 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận