Giáo trình: Vật lý thống kê và Nhiệt động học

Sách được trình bày với nỗ lực về mặt sư phạm: Ngoài phần bài tập kèm theo mỗi chương để củng cố cũng như đào sâu thêm những kiến thức đã được phân tích trong phần lý thuyết, một số đề tài lớn hơn được soạn dưới dạng các vấn đề để sinh viên tập làm quen với việc nghiên cứu từng đề tài khoa học trọn vẹn và sinh viên thấy được các lĩnh vực áp dụng của vật lý thống kê...

Từ khóa: tài liệu ôn thi vật lý, công thức vật lí , bài tập vật lí nâng cao, giáo trình vật lý, vật lý thống kê, nhiệt động lực, sư phạm vật lý

pdf 163 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận