Hệ thống câu hỏi test trong chương trình hóa học lớp 10

Hóa học ở chương trình THPT có hai phần chính: hóa vô cơ và hóa hữu cơ.Dù hóa vô cơ hay hóa hữu cơ, phần cốt lõi của môn hóa học nằm trong hóa tính và điều chế các chất. Sau khi nắm vững các phần này, việc kế tiếp là các em phải hệ thống lại các bài học thì mới có thể vận dụng chúng dễ dàng, các đề thi này Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản giúp thí sinh học tập và làm bài thi đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi...

Từ khóa: phương pháp học môn hóa, sổ tay hóa học, chuyên đề hóa học, chuỗi phản ứng hóa học, hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, bài tập hóa học ,

doc 63 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:160 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận