Hệ thống thông tin địa lý


GIS ngày nay đã trở thành một trong những ứng dụng quan trọng, cùng với sự phát triển của công nghệ tin học, các thiết bị phần cứng, phần mềm đã đưa GIS thành một công cụ mạnh trong nghiên cứu môi trường, lập dự án và trợ giúp ra quyết định vv… Trong chương này giới thiệu về quá trình hình thành ngành khoa học này và những ứng dụng của nó.Từ khóa: địa chất bờ, cấu tạo đá gốc, trầm tích, kỹ thuật địa vật lý, lĩnh vực địa chất, hệ thống thông tin địa lý

pdf 125 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận